Zápis pro děti z Ukrajiny

Zápisy dětí z Ukrajiny proběhnou 1. 6. 2023 od 10 hodin do 14 hodin – informace zde

Mateřská škola U Zásobní zahrady má 0 volných míst pro tento zápis.

Zápis 2023

Jak budou letos vypadat zápisy do mateřských škol? (2023)

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/24 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2023 — pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

zapis mŠ 2021
Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech 3. a 4. května 2023. Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2023 . Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Letos budou mít rodiče opět možnost předvyplnit si  žádost o přijetí do mateřské školy MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém „Zápisy do MŠ”.

Pro generování žádostí o přijetí bude aplikace otevřená od 1. dubna. Vyplněná přihláška pak přijde rodičům do emailu ve formátu PDF. Stačí si ji vytisknout, podepsat, donést k lékaři pro potvrzení a doručit ve dnech zápisu do vámi vybrané MŠ.

Aplikaci „Zápisy do MŠ” najdete zde pod tímto logem na stránkách jednotlivých mateřských škol.

Domů

Nebo na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Výhodou aplikace je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav.  Pokud se hlásíte pro jistotu do více MŠ, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní. Šetří čas rodičům i mateřským školám, kterým se informace propíší do zápisového systému.

3icon-upozorneni1-redUpozornění:Aby byl zápis kompletní je třeba mateřské škole přihlášku předepsaným způsobem doručit.

Jakým způsobem přihlášku do MŠ doručit?

Mateřské školy preferují osobní doručení, pro rodiče i pro děti je benefitem návštěva školy, při které se seznámí s prostředím a paní učitelkami.

Další možné způsoby doručení:

  • datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem

Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou nebo s odborem školství Prahy 3 na osobním vyzvednutí.

Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesní vyhláška MŠMT, a jednotlivé školy.

3icon-upozorneni1-redV naší mateřské škole je možné domluvit individuální konzultace a prohlídku MŠ před zápisy. V případě zájmu kontaktujte vedení školy- reditelka@zasobnizahrada.cz


Jaká je spádová oblast mateřských škol na Praze 3?

Spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované Prahou 3 je spádová oblast celá Praha 3, při zápisu se hodnotí pouze trvalé bydliště na Praze 3, ke konkrétní ulici není přihlíženo. Děti mají nárok na umístění do mateřské škole Prahy 3, nikoli však do jedné konkrétní. Děti jsou přijímány na základě kritérií.

Přejeme Vašim dětem i Vám, ať se vám v mateřské škole líbí!