Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzku pro nově přijaté děti.

Schůzka proběhne ve středu 22.6.2022 od 16 hodin v prostorách mateřské školy.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na viděnou

                     Pavla Mervartová

                       Ředitelka školy

Zápisy pro děti z Ukrajiny

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2022.

Žádosti je možné přinášet 1.6.2022 od 11 hodin do 15 hodin

Pro generování přihlášek bude tato aplikace otevřena od 23. 5. 2022. Návod na aplikaci v ukrajinštině najdete zde

Podrobnosti co s sebou k zápisu a další informace najdete na webových stránkách MČ Praha 3.

Upozornění:

Dle informací Ministerstva školství je žádoucí zápis s dětmi absolvovat, aby byl oficiálně zmapován zájem a skutečný počet dětí, pro které bude třeba hledat řešení a vytvářet náhradní kapacity.

Nicméně rodiče dětí upozorňujeme, že bohužel kapacity mateřských škol na MČ Prahy 3 jsou na svých limitech. Děti budou přijímány na základě kritéria věku. Lze tedy předpokládat, že budou přijaty zejména předškolní děti, a těm bude nabídnuto místo centrálně, tam kde místo bude. Stačí tedy podat jen jednu přihlášku. Seznam nepřijatých dětí bude předán Ministerstvu školství.

Запис для дітей з України, які прибули до ЧР після 24. 2. 2022 і мають візу „Толерантності“ або „Тимчасовий захист“, відбудеться 1 червня 2022 року.

Додаток для заповнення заяв буде відкритий з 23. 5. 2022 рік. Інструкцію щодо заповнення українською мовою можна знайти тут.

Деталі, що взяти з собою на запис та іншу інформацію можна знайти на веб-сайті МЧ Прага 3.

Увага!

Міністерство освіти просить, реєструвати дітей у садочок, щоб офіційно з’ясувати інформацію про попит та реальну кількість дітей, для яких потрібно буде знайти альтернативне рішення і створити додаткові місця.

При цьому звертаємо увагу батьків на те, що, на жаль, в дитячих садках в МЧ Прага 3 обмаль місць. Дітей прийматимуть за віковим критерієм. Тож, є велика ймовірність, що будуть прийняті переважно дошкільнята (6-5 років) і їм буде запропоновано місце централізовано, тобто там, де воно буде. Достатньо подати лише одну заяву. Список неприйнятих дітей буде передано Міністерству освіти.

Informujeme Vás že Mateřská škola U Zásobní zahrady má na tento zápis 0 volných míst

Zápis pro školní rok 2022/2023

Jak budou letos vypadat zápisy do mateřských škol?  

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/23 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. 

Letos poprvé budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. 

Výhodou je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav.  Pokud se hlásíte pro jistotu na více mš, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní, šetří čas rodičům i mateřským školám. 
 
Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou na osobním vyzvednutí. 

Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesňuje vyhláška MŠMT, aktuální opatření proti šíření pandemie a jednotlivé školy. 

Sledujte stránky jednotlivých MŠ nebo web https://zapisdoms-praha3.praha.eu/