Zahájení kroužků říjen 2021

Pondělí

Kroužek logopedické prevence

„Povídálek“

Pondělí  od 13.00 hodin

Hlavním cílem kroužku je rozvoj a upevnění řečových a kognitivních

schopností dětí.

Obsahem kroužku jsou dechová, sluchová a artikulační cvičení.  

Děti se naučí vědomě ovládat své mimické svaly, mluvidla, procvičí si paměť, pozornost, slovní zásobu a prožijí radost ze hry.

Vše bude probíhat hravou  formou, aby kroužek děti především bavil

a bude přizpůsoben individuálním schopnostem  Vašich dětí.

Pracuji s lidovými  písničkami, logopedickými  básničkami a zařazuji  pohybově- dramatické hry. 

U starších dětí se zaměřuji na zrakové a sluchové rozlišování jako součást přípravy na školu.

Cena kroužku: 1200 KČ za pololetí

Délka lekce: cca 45 minut.

Doporučený věk: od 4 let.

Zápis do kroužku: lucie.kaplanova@volny.cz

V případě otázek mne neváhejte kontaktovat na mailové adrese lucie.kaplanova@volny.cz nebo osobně –  ve třídě Berušek J

                                                                                   Na Vaše děti se těší Lucie Kaplanová

Úterý a Čtvrtek

Angličtina  Jazyková škola

Zdeněk Bort

IČO 74987208

Vážení rodiče!

I v letošním školním roce povedeme ve vaší mateřské škole kroužek angličtiny.

I v letošním školním roce povede kroužek lektorka Petra Poklopová.

Novinkou je, že veškeré informace k výuce /včetně přihlášky/ najdete na naší elektronické adrese:

                                                jazykovaskolazb.wz.cz

Určitě si všechny informace o kroužku přečtěte a budete-li chtít, aby kroužek vaše dítě navštěvovalo, pošlete nám přihlášku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás kontaktujte na e-mailu: info@jazykovaskolazb.wz.cz nebo na tel.č.: 603 553 464.

Na spolupráci se těší

         Zdeněk Bort

                                 jazyková škola

Středa a čtvrtek

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem

Podrobné informace o kroužku obdržíte na třídních schůzkách v úterý 14.9.

čas kroužku:

  • třída Berušek a Včeliček – čtvrtek v dopoledních hodinách (cca. 10-11 hodin)
  • třída Rybiček a Motýlků – středa 13- 14 hodin

Středa