Mateřská škola U Zásobní zahrady

U Zásobní zahrady 6/2697
Praha 3 – 130 00

Datová schránka: 9kmkxnb
IČO: 70108544

Telefon do MŠ: 608 795 704

Číslo účtu mateřské školy: 167800085/0300

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2023: 1 200 Kč

Ředitelka školy

Pavla Mervartová
Telefon ředitelka MŠ: 724 716 927
E-mail: reditelka@zasobnizahrada.cz

Zástupkyně ředitelky

Blanka Lichtigová
Telefon: 774 358 237

E-mail: zastupkyne@zasobnizahrada.cz

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Vlastislava Loudilová 
Telefon ŠJ: 607 938 715
E-mail: hospodarka@zasobnizaharda.cz

Stravné je stanoveno na 38 Kč/ den – 760  měsíčně
(děti s odkladem školní docházky 39 Kč/den – 780 Kč měsíčně)

Stravné musí být připsáno na našem účtu nejpozději  1.dne příslušného měsíce

Číslo ůčtu ŠJ :  237549990/0300

Kde nás najdete:


Zřizovatel školy

Městská část Praha 3, IČO: 000 63 517, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3