Vážení rodiče, milé děti!

Vítáme Vás v naší mateřské škole.

Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci, která byla dokončena v srpnu 2010.Budova je zateplena včetně střešní konstrukce, osazena plastovými okny s bezpečnostními skly, která vyhovují energetickému auditu. Třídy a přilehlé místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a moderním vybavením.Barevné prvky na fasádě,obklad a markýzy jsou sladěné s novými herními prvky na zahradě, která také prošla rekonstrukcí.

Kapacita školy je plně využita. Má 3 třídy dle věku,1 heterogenní  jsou předškolní dětí. Součástí je školní jídelna, vybavena dle posledních hygienických norem.

Mateřská je soběstačná, má vlastní malou plynovou kotelnu, prádelnu vybavenou pračkou, sušičkou a mandlem .

Několik let podává žádost o výjimku z počtu dětí zapsaných na třídu. Dohoda o počtu dětí mezi zřizovatelem a MŠ je souladu s vyhláškou o mateřských školách. Naplněnost školy na 100 %.

Mateřská škola dále zajišťuje stravování děti z Integračního centra Zahrada v počtu 32-35 jídel, včetně specifických úprav pro děti se zdravotním postižením.

Velkou výhodou naší mateřské školy je umístění v pěkné přírodní lokalitě v těsné blízkosti parku Parukářka. Tento park je ideálním místem a bezpečným místem pro vycházky dětí.

Máme tu tyto třídy:

 • Motýlci
 • Rybičky
 • Berušky
 • Včeličky

Orientační režim dne

Berušky, Včeličky

 • 7.00 – 8.45      Ranní hry, cvičení, hygiena
 • 8.45 – 9.00      Svačina
 • 9.00 – 9.45      Ranní kruh, výchovně vzdělávací činnosti dle RVP
 • (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • 9.45 – 11.45    Pobyt venku
 • 11.45 – 12.15  hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.15 – 13.30  Odpočinek, relaxační činnosti
 • 13.30 – 14.45  Individuální vzdělávací činnosti
 • (předškolní příprava), pohybové aktivity, hygiena
 • 14.45 – 15.00  Svačina
 • 15.00 – 17.00  odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku

Motýlci a Rybičky

 • 7.00 – 9.00      Ranní hry, cvičení, hygiena
 • 9.00 – 9.15      Svačina
 • 9.15 – 10.00    Ranní kruh, výchovně vzdělávací činnosti dle RVP
 • (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • 10.00 – 12.00  Pobyt venku
 • 12.00 – 12.45  hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.45 – 14.00  Odpočinek, relaxační činnosti
 • 14.00 – 15.00  Individuální vzdělávací činnosti
 • (předškolní příprava), pohybové aktivity, hygiena
 • 15.00 – 15.15  Svačina
 • 15.15 – 17.00  odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku

Dle potřeby se přizpůsobuje podmínkám a věkovému složení jednotlivých tříd, provozním změnám, pořádaným akcím či nadstandardním aktivitám mateřské školy.

Informace o rozpočtu na rok 2022 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 až 2027 jsou zveřejněny na webu zřizovatele:

www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/rozpocet-zrizenych-prispevkovych-organizaci

www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zrizenych-prispevkovych-organizaci