Vážení rodiče,

 

Dle nařízení Hygienické stanice Hlavního města Prahy č. 8/2020, Vás žádám o dodržování následujícího:

 

S účinností od 14.září 2020 do odvolání zakazuje pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška… a to ve společných vnitřních prostorech budov škol a školských zařízení.

Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřských školách.

 

 

 

Děkuji za důsledné dodržování tohoto nařízení

 

 

Pavla Mervartová

Ředitelka školy

 

covid– informace pro rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

<< >>

 

 

 

 

Co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj

 

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“

Vybavení: Velká zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a skluzavkami, 4 pískoviště, keramická pec, kuchyně a prádelna

Nabídka kroužků: Angličtina, Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem, Robotika (Lego Education), plavání (bazén Pražačka)

Pravidelné akce: Mikulášská, vánoční besídka, karneval, divadlo a koncerty v MŠ, sportovní dopoledne, ozdravné pobyty, polodenní výlety za kulturou, Den dětí. Společné akce dětí a rodičů (například Martinská světýlka, posezení u stromečku, zahradní slavnosti, práce s keramickou hlínou, malování velikonočních vajíček),

Specifika: Škola je umístěna v klidném prostředí v těsné blízkosti parku Parukářka, který je společně s vlastní zahradou využíván k pobytu venku. Preferuje práci v malých skupinách, zaměřuje se na  individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, program přizpůsobuje jejich potřebám, zájmům a  pracovnímu tempu. Má několikaleté zkušenosti s adaptací dětí z jiného jazykového prostředí. Spolupracuje s Integračním centrem Zahrada, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, se základními školami v okolí. Rodiče mají možnost si po telefonické dohodě MŠ prohlédnout.

 

Mateřská škola obdržela „Certifikát zdravé školní jídelny“

certifikát zdravá školní jídelna