Náměty na činnost Včelky

Náměty na činnost Rybičky

grafomotorika

Usnadněte svému dítěti vstup do 1. třídy

Pracovní listy předškoláci

Náměty na činnost Berušky

Náměty na činnost Motýlci

 

 

 

<< >>

 

 

Uzavření mateřské školy od 18.3.2020 do odvolání

Vážení rodiče,

Rada MČ Praha 3 na svém mimořádném zasedání (dne 17.3.2020) doporučila všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušit provoz  mateřské školy na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů. 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

 

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište na reditelka@zasobnizahrada.cz  nebo  telefonicky na 724716927.  Potvrzené formuláře budeme vydávat ve všední dny od 9 do 13 hodin, konkrétní čas návštěvy si sjednejte předem prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Děkuji za spolupráci

Pavla Mervartová 

 

 

Co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj

 

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“

Vybavení: Velká zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a skluzavkami, 4 pískoviště, keramická pec, kuchyně a prádelna

Nabídka kroužků: Angličtina, Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem, Robotika (Lego Education), plavání (bazén Pražačka)

Pravidelné akce: Mikulášská, vánoční besídka, karneval, divadlo a koncerty v MŠ, sportovní dopoledne, ozdravné pobyty, polodenní výlety za kulturou, Den dětí. Společné akce dětí a rodičů (například Martinská světýlka, posezení u stromečku, zahradní slavnosti, práce s keramickou hlínou, malování velikonočních vajíček),

Specifika: Škola je umístěna v klidném prostředí v těsné blízkosti parku Parukářka, který je společně s vlastní zahradou využíván k pobytu venku. Preferuje práci v malých skupinách, zaměřuje se na  individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, program přizpůsobuje jejich potřebám, zájmům a  pracovnímu tempu. Má několikaleté zkušenosti s adaptací dětí z jiného jazykového prostředí. Spolupracuje s Integračním centrem Zahrada, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, se základními školami v okolí. Rodiče mají možnost si po telefonické dohodě MŠ prohlédnout.

 

Mateřská škola obdržela „Certifikát zdravé školní jídelny“

certifikát zdravá školní jídelna