Čestné prohlášení (1)

Opětovné zahájení provozu mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy bude dne 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy, za  zpřísněných hygienických a organizačních opatření.  Sledujte prosím naše webové stránky, v příštích dnech zde budou vyvěšeny závazné podmínky pro vstup do MŠ. Již nyní se můžete seznámit s manuálem provozu pro mateřské školy na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto manuálu budeme vycházet a přizpůsobovat podmínkám naší MŠ- ochrana_zdravi_ms

 

Podmínky při obnovování provozu naleznete v dokumentech níže

Podmínky

Čestné prohlášení (1)

 

Náměty na domácí činnost pro děti 

Jaro v trávě

https://www.youtube.com/channel/UCZkxsCjoLjlyiMzEqtvY1kw/featured – zpívání a pohyb s paní učitelkou Danielou z MŠ Milíčův dům 

Velikonoce, svátky jara

Náměty na činnost Včelky

Náměty na činnost Rybičky

grafomotorika

Usnadněte svému dítěti vstup do 1. třídy

Pracovní listy předškoláci

Náměty na činnost Berušky

Náměty na činnost Motýlci

Náměty na činnost také na: FB Babyonline.cz: www.facebook.com/Babyonline.cz nebo přímo na webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou.

 

 

 

<< >>

 

 

Uzavření mateřské školy od 18.3.2020 do odvolání

Vážení rodiče,

Rada MČ Praha 3 na svém mimořádném zasedání (dne 17.3.2020) doporučila všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušit provoz  mateřské školy na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů. 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

 

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište na reditelka@zasobnizahrada.cz  nebo  telefonicky na 724716927.  Potvrzené formuláře budeme vydávat ve všední dny od 9 do 13 hodin, konkrétní čas návštěvy si sjednejte předem prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Děkuji za spolupráci

Pavla Mervartová 

 

 

Co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj

 

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“

Vybavení: Velká zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a skluzavkami, 4 pískoviště, keramická pec, kuchyně a prádelna

Nabídka kroužků: Angličtina, Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem, Robotika (Lego Education), plavání (bazén Pražačka)

Pravidelné akce: Mikulášská, vánoční besídka, karneval, divadlo a koncerty v MŠ, sportovní dopoledne, ozdravné pobyty, polodenní výlety za kulturou, Den dětí. Společné akce dětí a rodičů (například Martinská světýlka, posezení u stromečku, zahradní slavnosti, práce s keramickou hlínou, malování velikonočních vajíček),

Specifika: Škola je umístěna v klidném prostředí v těsné blízkosti parku Parukářka, který je společně s vlastní zahradou využíván k pobytu venku. Preferuje práci v malých skupinách, zaměřuje se na  individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, program přizpůsobuje jejich potřebám, zájmům a  pracovnímu tempu. Má několikaleté zkušenosti s adaptací dětí z jiného jazykového prostředí. Spolupracuje s Integračním centrem Zahrada, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, se základními školami v okolí. Rodiče mají možnost si po telefonické dohodě MŠ prohlédnout.

 

Mateřská škola obdržela „Certifikát zdravé školní jídelny“

certifikát zdravá školní jídelna