Projekt:

MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY NA CESTĚ KE
VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

Interkulturní projekty:

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

https://skolypraha3.cz/category/projekt-zaclenovani-a-podpora-deti-s-omj-v-ms-mestske-casti-praha-3/ms_u_zasobni_zahrady/