Zvýšení stravného od 1.9.2020

Stravné je stanoveno na 38 Kč/ den – 760 Kč měsíčně (děti s odkladem školní docházky 39 Kč/den – 780 Kč měsíčně)

Stravné musí být připsáno na našem účtu nejpozději  1.dne příslušného měsíce

Číslo ůčtu ŠJ :  237549990/0300