Uzavření MŠ

Informace o uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Z tohoto důvodu bude mateřská škola od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena.

Pro děti zaměstnanců IZS, bude na základě krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 otevřena skupina v ZŠ Lobkovicovo náměstí, pro předškolní děti v budově Perunova. Rodiče se prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.

Ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném lze najít např. na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení