Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o zřízení Sdružení rodičů při mateřské škole
U Zásobní zahrady a současně o zřízení účtu.
Tímto Vás žádáme o uhrazení příspěvku, který byl odhlasován na zahajovacích třídních schůzkách.

Číslo účtu: 240 156 3591 / 2010
VS: přidělený k stravnému
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte
Částka: 1 300,- (na školní rok)
Prosíme, uhradit alespoň poloviny určené částky (650,-) do 15.2.2019

Děkujeme za spolupráci

Pavla Mervartová
Ředitelky školy

Ing. Ekaterina Belyankova
Předsedkyně sdružení