Spolek rodičů

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o zřízení Spolku rodičů při mateřské škole
U Zásobní zahrady a současně o zřízení účtu.
Tímto Vás žádáme o uhrazení příspěvku, který byl odhlasován na zahajovacích třídních schůzkách.

Číslo účtu: 240 156 3591 / 2010
VS: přidělený k stravnému
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte
Částka: 1 300,- (na školní rok)

Děkujeme za spolupráci

Pavla Mervartová
Ředitelky školy

Ing. Ekaterina Belyankova
Předsedkyně sdružení