Kroužky

Kroužky v mateřské škole

školní rok 2020/2021

 

V týdnu od 26. do 30.10. se neuskuteční zájmové kroužky.

 

1.pololetí

 

 

Kroužek plavání do odvolání přerušen- uzavření plaveckého bazénu

 

 

Zahájení kroužků:

  • Plavání 22.9.2020

  • Angličtina 6.10.2020 od 12:30

  • Robotika 7.10. od 14 do 14:30

  • Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem – 14.9.2020

  • Povídálek (logopedická prevence)- 5.10.2020

 

 

Robotika

Lego kroužek dětem revolučním způsobem vysvětluje svět kolem nás pomocí robotů, které si děti samy postaví a naprogramují v jednoduchém grafickém prostředí. Program kurzu se opírá o Lego Education koncept, kdy se děti učí a objevují nepřeberné množství témat z biologie, ekologie, inženýrství a zároveň si nevědomky zábavnou formou vštěpují základy přírodních věd a týmové spolupráce.

V kroužku se děti naučí pracovat s Lego stavebnicí, tabletem a softwarem; stavět dle manuálu robotické modely; naučí se základům programování v grafickém prostředí. Děti jsou součástí procesu tvoření, a to je baví.

Čas: bude upřesněn 

Cena kurzu na pololetí: 2500 Kč

více informací a přihlášky na : www.robocity.cz

email: info@robocity.cz

telefon: 777 172 746

 

 

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem

Přihlašování na třídách 

pátek: včelky a berušky od 12:30

středa: motýlci a rybičky od 12:30 

Realizováno z projektu: Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3

 

Kurz plavání

Místo: bazén Pražačka

Termín: 22.9.2020 – 26.1.2021

Čas: úterý 10:15 – 10:55 odjezd autobusem od MŠ v 9:45 hod

Přibližná cena včetně dopravy cca 2500,- (cena se bude upravovat podle počtu přihlášených dětí)

Platba bude vybírána předem a je nevratná při odhlášení během kurzu.

V případě zájmu, prosíme o zapsání do 11.9. na nástěnce ve své třídě

 

 


Angličtina

Jazyková škola

Zdeněk Bort

IČO 74987208

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vám, především pak Vašim dětem, nabídli kurs angličtiny.

 

 

Koho učíme: všechny děti ve věku od 4 let do té doby, než si je převezme povinná výuka angličtiny na ZŠ, které se chtějí skamarádit s cizím jazykem.

 

Jak učíme: máme vlastní osnovy – částečně jsme převzali metodu anglické mateřské školky, která v Praze úspěšně fungovala v 60. letech, ostatní jsme dotvářeli a stále dotváříme v praxi.  Tematicky se zaměřujeme na věci dětem důvěrně známé – rodina, zvířátka, kamarádi, v maximální formě využíváme her, básniček, písniček. Nic není samoúčelné, veškeré nabyté znalosti děti hned využijí při hrách, soutěžích, výtvarné činnosti a podobně.

 

Lektoka: vybrali jsme si ji na základě aktivní znalosti jazyka a zkušeností s dětmi. Velký důraz klademe na výslovnost a úroveň angličtiny vůbec, aby naši žáčci měli do dalších let skutečně hodnotné základy. Lektorku Petru Poklopovou jsme si vybrali před lety a má tedy spoustu zkušeností nejen s výukou angličtiny, ale s prací s dětmi všeobecně.

 

Pomůcky: v souladu s naší metodikou vyvinul tým lektorů knížku omalovánek pro děti, které ilustrují tematické okruhy během roku probírané.

 

Cena: 130,- Kč/vyuč.hod, platí se pololetně podle počtu plánovaných hodin.

 

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, vyzvedněte si, prosím, ve školce přihlášku a vyplněnou jí tam odevzdejte. Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že každá 1. vyučovací hodina v měsíci  je veřejná a máte tedy možnost se přijít podívat, jak taková hodina probíhá a jak děti reagují.

 

Na spolupráci se těší

                                                                      

 

         Zdeněk Bort

        jazyková škola

 

 

 

 

 

„POVÍDÁLEK“

Kroužek logopedické prevence

Pondělí od 14.15

 

Hlavním cílem tohoto kroužku je rozvoj a upevnění  řečových a kognitivních schopností dětí.

Obsahem kroužku jsou dechová, artikulační a sluchová cvičení.

Lidové písničky, logopedické básničky a hudebně pohybové hry. 

Děti se naučí vědomě ovládat své mimické svaly, mluvidla, procvičí si paměť, představivost, slovní spojení  a prožijí radost ze hry.

Vše bude probíhat hravou  formou, aby kroužek děti především bavil a bude přizpůsoben   jejich individuálním schopnostem.

Cena kroužku:        1050 KČ

V případě otázek mne neváhejte kontaktovat  na mailu lucie.kaplanova@volny.cz  nebo ve třídě Beruškek. J                                                                        

Lucie Kaplanová