Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Pavla Mervartová                      ředitelka školy                             tel. 724 716 927

                                                                                   Email: reditelka@zasobnizahrada.cz

Lichtigová Blanka                      zástupkyně ředitelky                 tel. Kontakt bude doplněn

                                                                                   Email: zastupkyne@zasobnizahrada.cz

Loudilová Vlastislava                 hospodářka   ŠJ                          tel. 607 938 715

                                                                                   Email: hospodarka@zasobnizahrada.cz

Provoz MŠ   7.00 – 17.00hod.                                                  www.zasobnizahrada.cz                                                         

Platby- školné

– platba trvalým příkazem nebo jednorázově i na několik měsíců dopředu u  ČSOB,

– číslo účtu : 167 800 085 /0300  částka 950,-Kč/měsíčně

– na našem účtu musí být částka připsána k 10.dni v příslušném měsíci

– pokud nebude 10.dne v měsíci připsána platba školného na náš účet, bude dítě

  do mateřské školy přijato pouze po předložení dokladu o zaplacení

Platby -stravné

– platba trvalým příkazem nebo v hotovosti u ČSOB

– číslo účtu: 237 549 990/0300  760,-Kč/měsíčně

– za celodenní stravné/ svačina, oběd, svačina/ se platí 38,- Kč / den, (39,-Kč/7leté děti)

– trvalé příkazy je nutno zadat do 25.dne předcházejícího měsíce.

– pokud nebude  5.dne v měsíci  platba připsána na náš účet, bude dítě do mateřské 

  školy přijato až po předložení dokladu o úhradě stravného

Omluvy dětí

 – nejpozději do7.45 hodin na tel. 607 938 715, 724 716 927 (o dalších možnostech omluvy, budete informováni na začátku školního roku)  

 – po nemoci nutno nahlásit příchod dítěte nebo se dostavit do MŠ před 8.00 hod.

 – z bezpečnostních důvodů vstupují děti do budovy pouze v doprovodu rodičů nebo

    pověřených osob 

 – nepřítomnost dítěte – omluvit neprodleně, delší než 14 dnů- nutno písemně

    a předat ředitelce nebo zástupkyni školy 

Vyzvedávání dítěte  – nutno vyplnit na příslušném formuláři

 a/ Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ pověřenou osobou

 b/ Zmocnění k  vyzvedávání dítěte sourozencem

Dítě je nutné vyzvednout nejpozději v 16,45hod., aby mělo dostatek času dokončit činnost, uklidit si hračky, v klidu se převléknout apod. V 17.00hod. se budova uzavírá.

První ten v mateřské škole

  • Informace, do jaké třídy Vaše dítě patří získáte u vstupu do budovy
  • Na nástěnce (u třídy)najdete přidělenou značku vašeho dítěte
  • S sebou: přezůvky(pevná bota, ne pantofle), oblečení do třídy, oblečení na ven, náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky), v případě odpočívání v MŠ pyžamo
  • Všechny věci podepsané
  • Vyplněný formulář k vyzvedávání

Rodiče zodpovídají, že do mateřské školy předávají dítě zdravé, bez příznaků chřipkového, virového nebo infekčního onemocnění. V případě onemocnění dítěte během pobytu v MŠ je nutné vyzvednout dítě neprodleně.

Nezapomeňte hlásit neprodleně aktuální telefonní čísla zákonných zástupců dítěte.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Za vedení mateřské školy

       Pavla Mervartová

Ředitelka školy