Aktualizovaná telefonní čísla

Mateřská škola: 608 795 704
Ředitelka školy / Pavla Mervartová/ : 724 716 927
Zástupkyně ředitelky / Blanka Lichtigová/: 774 358 237
Školní jídelna: 607 938 715