Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697,130 00 Praha 3

                                            IČO: 70108544

 

Čj.: 1/S/2017

 

Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání7

Dle Školského zákona 561/2004 Sb., §123, ods.3 a Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §6, ods.1,2,3  v platném znění Vyhlášky 43/2006 Sb., stanovuji výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017, tj. od 1.9.2017– 31.8.2018

 ve výši 950,-Kč/měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně/ děti, které od 1.září do 31.srpna následujícího roku dovrší 6let věku. Za děti, kterým byl povolen odklad školní docházky podle §123, odst.2 Školského zákona, hradí zákonní zástupci úplatu.

 

 V Praze dne 15.6.2017                                           Řed.školy: Mgr.Eva Minksová