Pozvánka na setkání- “Kroužek doučování češtiny”

Pozvánka

na setkání rodičů dětí s odlišným mateřským jazykem

dovolujeme si pozvat vás na setkání za účelem představení projektu

Rodina pro rodinu

 

Díky projektu Rodina pro rodiny se ve vaší školce děti učí český jazyk.

Rádi bychom vám představili lektorku, která se bude věnovat vašim dětem a pomůže jim tak lépe se domluvit s kamarády i ve škole.


Setkání proběhne dne 26. února 2019 v 16 hodin

Výuka češtiny ale není jedinou aktivitou, kterou můžete v rámci projektu zdarma využívat! Na setkání se zástupci neziskové organizace My.Aktivity se dozvíte více například o těchto aktivitách:
 Komunitní mentoring – bezplatná pomoc při jednání s úřady, školami či lékaři, pomoc při řešení krizových životních situací, právní poradna, psychologická poradna a mnohé další.
 Volnočasové aktivity – výuka češtiny, kroužky a kurzy pro děti i dospělé s využitím cizojazyčných asistentů, kulturní, sportovní a vzdělávací akce, příměstské tábory aj.
 Dobrovolnictví – možnost podílet se na chodu rodinného klubu Ulitka na Praze 3, příprava a realizace akcí pro komunitu, práce s dětmi, setkávání s přáteli.
Projekt Rodina pro rodiny II reg. Č. CZ.07.3.63/0.0./0.0.17_051/0000790 je spolufinancován EU.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.