NEMOCNÉ DĚTI V MŠ

NEMOCNÉ DĚTI V MŠ

Milí rodiče,
V těchto chladných dnech děti snadno onemocní, v kolektivu se nám infekce a podobné „problémy“ množí opravdu rychle. Abychom zůstali, co nejzdravější, nestačí jen dodržovat hygienu, správně se oblékat, jíst a být v pohodě. Prosíme Vás, buďťe ohleduplní 🙂
Přečtěte si, prosím toto upozornění:
Akutně Nemocné děti do MŠ nepatří!
Jedná se především o: průjem, zvracení, zvýšenou teplotu/horečku, zelená rýma/silné nachlazení, zánět spojivek, vši, roupy, bolest ucha, opar, neštovice atd.!
Jestliže učitelka usoudí, že by dítě mělo zůstat doma, rodiče toto musí respektovat a nemocné dítě neprodleně vyzvednout ze školky, podle potřeby dítě přeléčit nebo navštívit lékaře. Pokud rodiče usoudí že je dítě zdravé, musí přinést potvrzení od dětského lékaře, že je opravdu schopno docházky do MŠ.
Učitelka je povinna chránit zdraví ostatních dětí a pedagogů. Zjistí-li nemoc dítěte nebo stane-li se úraz, nahlašuje toto neprodleně rodičům, zákonným zástupcům v co nejkratší době.
Rodiče jsou povinni dodržovat řád školy a jsou si vědomi právních důsledků při jeho nedodržování.

Děkujeme za spolupráci

Za kolektiv mateřské školy

Pavla Mervartová