Kroužky

Kroužky v mateřské škole

škol. rok 2018/2018

Vážení rodiče,

V době Velikonočních prázdnin (18.4.2018) neprobíhají zájmové kroužky.

Děkujeme za pochopení

 

 

Zahájení kroužků:

Plavání 18.9.2018

Angličtina 1.10.2018 od 12:30 (podrobnosti níže)

Flétna říjen 2.10.2018 od 13:00

Povídálek 4.10.2018  od 14:45 (podrobnosti níže)

Robotika 4.10.  od 13:00hod.

Kroužky jsou doporučeny starším dětem. Tříletým děti z důvodu adaptace nedoporučujeme

(vždy na uvážení rodiče).

Flétna

Vážení rodiče,

prosíme touto cestou o závazné přihlášení Vašeho dítěte do kroužku ve Vaší mateřské škole, a to na email: praha@rytmik-krouzky.cz.

V emailu prosím uveďte název mateřské školy, jméno dítěte a kroužek, o který máte zájem.

Přihlašování do kroužku je možné nejpozději do 30. 9. 2018.

Na základě Vašeho přihlášení od nás obdržíte veškeré informace k platbě kroužku (cena kroužku, číslo účtu a variabilní symbol).

Děkujeme.

                                                                                                                                                                    Rytmik dětem o.p.s.

Plavání

Kurz plavání  1. pololetí

Místo :     bazén Pražačka

Věková skupina: 4-6let

Termín :    18.9.2018 – 29.1. 2019

Čas :         úterý  10.15 – 10.55 odjezd autobusem od MŠ v 9.45 hod.

Cena kurzu: 2 100,- Kč

Částka bude vybírána ve čtvrtek 13.9.2018 ve vstupní hale školky od 7:30 do 8:30.

Při odhlášení během kurzu je částka nevrtaná

 

 

„Povídálek“

Kroužek logopedické prevence

Čtvrtek

1 skupina 14.45- 15.30

2 skupina 15.35-16.20

Logopedická prevence je určena dětem v předškolním věku 3-5 let.

 

Cíl kroužku:

Rozšíření slovní zásoby

Upevnění větného spojení a správné artikulace

Posílení oromotoriky a grafomotoriky

Osobnostní rozvoj

Přihlášení: do 27.9.2018 na mailovou adresu mszahrada@volny.cz (do zprávy prosím napište celé jméno dítěte a třídu kterou Vaše dítě navštěvuje)

 

Hodinu povede logopedický preventista, pedagog. Děti budou rozvíjet mateřskou řeč formou písniček, říkadel, zábavných cvičení a her. Součástí hodiny budou cvičení na podporu grafomotoriky.

 

Lektorka: Lucie Kaplanová

 

Doporučený počet dětí ve skupině je  6-8 dětí, v případě většího zájmu o kroužek, budou děti rozděleny do dvou skupin.

Cena kroužku: 900,- / pololetí

Kroužek Robotiky

Lego kroužek dětem revolučním způsobem vysvětluje svět kolem nás pomocí robotů, které si děti samy postaví a naprogramují v jednoduchém grafickém prostředí. Program kurzu se opírá o Lego Education koncept, kdy se děti učí a objevují nepřeberné množství témat z biologie, ekologie, inženýrství a zároveň si nevědomky zábavnou formou vštěpují základy přírodních věd a týmové spolupráce.

V kroužku se děti naučí pracovat s Lego stavebnicí, tabletem a softwarem; stavět dle manuálu robotické modely; naučí se základům programování v grafickém prostředí. Děti jsou součástí procesu tvoření, a to je baví.

Bližší informace na třídních schůzkách

Kurzovné činí 2250 Kč za pololetí s 15 lekcemi po 60 min.

 

 

 Angličtina

1. skupina – Berušky  12:30 – 13:15 

2. skupina – Včelky, Motýlci   13:20 – 14:05

Zahájení: 1.10.2018

Délka vyučovací hodiny: 45minut

Každé pondělí v prostorách MŠ

Čas upřesněn dle počtu přihlášených dětí