Informace o škole

Provoz: 7,00 – 17,00hod
Zřizovatel: Městská část Praha 3
Název školy: Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy: Pavla Mervartová
Zástupce řed.školy: Blanka Lichtigová
Pedagogů: 9
Počet provoz.pracovníků: 3
Počet prac.obch. provozu: 4
Kapacita školy: 156
Kapacita školní jídelny: 200
Počet tříd: 4
Počet dětí: 100/ výjimka z počtu dětí na třídu/
Název ŠVP: „Hrajeme si pro radost“

Charakteristika školy

Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci, která byla dokončena v srpnu 2010.Budova je zateplena včetně střešní konstrukce, osazena plastovými okny s bezpečnostními skly, která vyhovují energetickému auditu. Třídy a přilehlé místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a moderním vybavením.Barevné prvky na fasádě,obklad a markýzy jsou sladěné s novými herními prvky na zahradě, která také prošla rekonstrukcí.

Kapacita školy je plně využita. Má 3 třídy dle věku,1 heterogenní  jsou předškolní dětí. Součástí je školní jídelna, vybavena dle posledních hygienických norem.

Mateřská je soběstačná, má vlastní malou plynovou kotelnu, prádelnu vybavenou pračkou, sušičkou a mandlem .

Několik let podává žádost o výjimku z počtu dětí zapsaných na třídu. Dohoda o počtu dětí mezi zřizovatelem a MŠ je souladu s vyhláškou o mateřských školách. Naplněnost školy na 100 %.

Mateřská škola dále zajišťuje stravování děti z Integračního centra Zahrada v počtu 32-35 jídel, včetně specifických úprav pro děti se zdravotním postižením.

Velkou výhodou naší mateřské školy je umístění v pěkné přírodní lokalitě v těsné blízkosti parku Parukářka.Tento park je ideálním místem a bezpečným místem pro vycházky dětí.

Rozdělení tříd:

Motýlci
Rybičky

Berušky
Včeličky

3. Orientační režim dne:   

————————–

 

7.00     –   8.45    ranní hry, cvičení

8.45     –   9.00    dopolední svačina

9.00     –   9.45    výchovně vzdělávací činnosti dle RVP (třídy

Motýlci a Rybičky)

9.00     – 10.00    výchovně vzdělávací činnosti dle RVP (třídy

Včelky a Berušky)

9,45     – 11.45    pobyt venku (třídy Motýlci a Rybičky)

10.00   –   12.00    pobyt venku (třídy Včelky a Berušky)

11.45   –   12.15    hygiena, oběd (Motýlci a Rybičky)

12.00   –   12.30    hygiena, oběd (Včelky a Berušky)

12.15   –   14.15    odpočinek, relaxační činnosti (Motýlci a Rybičky)

12.30   –   14.15    odpočinek, relaxační činnosti (Včelky a Berušky)

14.15   –   14.45    hygiena, pohybové aktivity, svačina

14.45   –   17.00    hry /pobyt venku/, odpolední zájmové činnosti

Dle potřeby se přizpůsobuje podmínkám a věkovému složení jednotlivých tříd, provozním změnám, pořádaným akcím či nadstandardním aktivitám mateřské školy.

___________________________________________________________________