Informace o škole

Provoz: 7,00 – 17,00hod
Zřizovatel: Městská část Praha 3
Název školy: Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy: Pavla Mervartová
Zástupce řed.školy: Blanka Lichtigová
Počet pedag.zaměstnanců: 8
Počet provoz.pracovníků: 3
Počet prac.obch. provozu: 6,5
Kapacita školy: 156
Kapacita školní jídelny: 200
Počet tříd: 4
Počet dětí: 100/ výjimka z počtu dětí na třídu/
Název ŠVP: „Hrajeme si pro radost“

Charakteristika školy

Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci, která byla dokončena v srpnu 2010.Budova je zateplena včetně střešní konstrukce, osazena plastovými okny s bezpečnostními skly, která vyhovují energetickému auditu. Třídy a přilehlé místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a moderním vybavením.Barevné prvky na fasádě,obklad a markýzy jsou sladěné s novými herními prvky na zahradě, která také prošla rekonstrukcí. Právem se dostala do povědomí veřejnosti pod názvem „ barevná školka “.

Kapacita školy je plně využita. Má 3 třídy dle věku,1 heterogenní  jsou předškolní dětí. Součástí je školní jídelna, vybavena dle posledních hygienických norem.

Mateřská je soběstačná, má vlastní malou plynovou kotelnu, prádelnu vybavenou pračkou, sušičkou a mandlem .

Několik let podává žádost o výjimku z počtu dětí zapsaných na třídu. Dohoda o počtu dětí mezi zřizovatelem a MŠ je souladu s vyhláškou o mateřských školách. Naplněnost školy na 100 %.

Mateřská škola dále zajišťuje stravování děti z Integračního centra Zahrada v počtu 32-35 jídel, včetně specifických úprav pro děti se zdravotním postižením.

Velkou výhodou naší mateřské školy je umístění v pěkné přírodní lokalitě v těsné blízkosti parku Parukářka.Tento park je ideálním místem a bezpečným místem pro vycházky dětí.

Rozdělení tříd:

1.třída – Motýlci
2.třída –Rybičky
3.třída – Berušky
4.třída – Včeličky

 

3. Orientační režim dne:   

————————–

 

7.00     –   8.45    ranní hry, cvičení

8.45     –   9.00    dopolední svačina

9.00     –   9.45    výchovně vzdělávací činnosti dle RVP (třídy

Rybičky a Motýlci)

9.00     – 10.00    výchovně vzdělávací činnosti dle RVP (třídy

Včeličky a Berušky)

9,45     – 11.45    pobyt venku (třídy Rybičky a Motýlci)

10.00   –   12.00    pobyt venku (třídy Včeličky a Berušky)

11.45   –   12.15    hygiena, oběd (Rybičky a Motýlci)

12.00   –   12.30    hygiena, oběd (třídy Včeličky a Berušky

12.15   –   14.15    odpočinek, relaxační činnosti (třídy Rybičky a

Motýlci)

12.30   –   14.15    odpočinek, relaxační činnosti (třídy Včeličky a

Berušky)

14.15   –   14.45    hygiena, pohybové aktivity, svačina

14.45   –   17.00    hry /pobyt venku/, odpolední zájmové činnosti

 

Dle potřeby se přizpůsobuje podmínkám a věkovému složení jednotlivých tříd, provozním změnám, pořádaným akcím či nadstandardním aktivitám mateřské školy.

___________________________________________________________________

 

 

 

 

č.j.: 903/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 842 ze dne 11.12.2017 Rozpočet příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na rok 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočet příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na rok 2018, dle: přílohy č. 1 – Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 přílohy č. 2 – Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 přílohy č. 3 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 přílohy č. 4 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 přílohy č. 5 – Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 a pracoviště TŘEBEŠÍN přílohy č. 6 – Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 přílohy č. 7 – Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 přílohy č. 8 – Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 přílohy č. 9 – Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 přílohy č. 10 – Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 přílohy č. 11 – Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 přílohy č. 12 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 přílohy č. 13 – Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 přílohy č. 14 – Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 přílohy č. 15 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 přílohy č. 16 – Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 přílohy č. 17 – Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 přílohy č. 18 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 přílohy č. 19 – Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 přílohy č. 20 – Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 přílohy č. 21 – Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 přílohy č. 22 – Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 přílohy č. 23 – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 přílohy č. 24 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 5 přílohy č. 25 – Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 přílohy č. 26 – Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 přílohy č. 27 – Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 přílohy č. 28 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445 přílohy č. 29 – Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268 II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. informovat příspěvkové organizace o schválení rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení 2. všem ředitelům PO 2.1. zveřejnit schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostkyRozpočet na rok 2018 (v tis. Kč)
ORGANIZACE: Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
ROK PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ (v tis. Kč)
VÝNOSY NÁKLADY NÁKLADY CELKEM Výsledek (Výnosy – Náklady)
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele – projekt Zdravé děti na Trojce Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele na odpisy nemovitého majetku Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM Projekt Zdravé děti na Trojce Odpisy nemovitého majetku Ostatní náklady
ROK 2018 1 000,0 20,0 913,5 1 680,0 3 613,5 20,0 913,5 2 680,0 3 613,5 0,0
č.j.: 902/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 841 ze dne 11.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na období 2019 – 2023 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na období 2019 – 2023, dle: přílohy č. 1 – Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 přílohy č. 2 – Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 přílohy č. 3 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 přílohy č. 4 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 přílohy č. 5 – Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 a pracoviště TŘEBEŠÍN přílohy č. 6 – Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 přílohy č. 7 – Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 přílohy č. 8 – Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 přílohy č. 9 – Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 přílohy č. 10 – Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 přílohy č. 11 – Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 přílohy č. 12 – Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 přílohy č. 13 – Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 přílohy č. 14 – Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 přílohy č. 15 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 přílohy č. 16 – Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 přílohy č. 17 – Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 přílohy č. 18 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 přílohy č. 19 – Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 přílohy č. 20 – Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 přílohy č. 21 – Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 přílohy č. 22 – Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 přílohy č. 23 – Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 přílohy č. 24 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 5 přílohy č. 25 – Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 přílohy č. 26 – Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 přílohy č. 27 – Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 přílohy č. 28 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445 přílohy č. 29 – Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24,26/268 II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. informovat příspěvkové organizace o schválení střednědobého výhledu rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení 2. všem ředitelům PO 2.1. zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostkyStřednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023 (v tis. Kč)
ORGANIZACE: Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
ROK PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ (v tis. Kč)
VÝNOSY NÁKLADY CELKEM Výsledek (Výnosy – Náklady)
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele na odpisy nemovitého majetku Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM Odpisy nemovitého majetku Ostatní náklady
ROK 2019 1 037,0 913,5 1 640,0 3 590,5 913,5 2 557,0 3 470,5 120,0
ROK 2020 1 037,0 913,5 1 640,0 3 590,5 913,5 2 577,0 3 490,5 100,0
ROK 2021 1 037,0 913,5 1 620,0 3 570,5 913,5 2 533,0 3 446,5 124,0
ROK 2022 1 037,0 913,5 1 630,0 3 580,5 913,5 2 597,0 3 510,5 70,0
ROK 2023 1 037,0 913,5 1 640,0 3 590,5 913,5 2 553,0 3 466,5 124,0