Sazba na stravování dětí

Podle vyhlášky min. školství č. 107/2008 je stanoven finanční limit na nákup potravin pro přípravu stravy, která se skládá:

Děti 3-6 letDěti 7 let
Přesnídávka8 Kč7 Kč
Oběd20 Kč22 Kč
Svačina7 Kč7 Kč
Pitný režim3 Kč3 Kč
Celková částka38 Kč39 Kč

Žádám rodiče, aby platby za stravné byly uhrazeny do 25. dne předcházejícího měsíci.

číslo účtu 237549990/0300
variabilní symbolbyl vám přidělen
telefon 607 938 715
e-mail hospodarka@zasobnizahrada.cz

Platby prosím uvádějte pod správným VS, který Vám byl přidělen.

Osobní kontakt pro případné dotazy a informace v kanceláři vedoucí ŠJ

Denně v době:        8:00 hod – 13:00 hod

Certifikát zdravá školní jídelna

Tabulka alergenů

Potravinová pyramida

Potravinová pyramida je způsob grafického znázornění skupin potravin založený na jejich výživové hodnotě. Pyramida je rozdělena typicky do čtyř pater. Zařazení potraviny do patra určuje, jak často by měl člověk danou potravinu konzumovat: čím vyšší patro, tím méně často.