Aktivity školy ve šk.r. 2017/2018

Aktivity hrazené rodiči:

  • Angličtina – 2x týdně v prostorách MŠ
  • Plavání – bazén Pražačka 1x týdně v 1.i 2.pololetí

 

Aktivity hrazené z příspěvků Sdružení rodičů, přátel dětí a školy

  • Kulturní akce – divadla 5-6 ročně
  • Koncerty 2x ročně
  • Mikulášská
  • Dětský karneval
  • Polodenní a celodenní výlet

Akce pro rodiče a děti

  • Martinská světýlka
  • Vánoce s rodiči
  • Malování vajíček s rodiči

Práce s keramickou hlínou ve třídách, drobné dárky k vánocům, ke Svátku matek, pro radost – vlastní keramická pec na škole