Akce

 

Školní rok 2017/2018

 

Akce květen – červen 2018

 

2. a 3.5.    13,00-17,00hod.        Zápis do MŠ

16.5.         8,00 –13,30hod.         Polodenní výlet Farmapark Soběhrdy    

17.5.         dopoledne                  Fotbalový turnaj „ O pohár Františka Josefa I“ –         

                                                     fotbalové družstvo sestavené ze třídy Rybičky, Včeličky

1.6.           dopoledne                  Oslava MDD

4.6.           10,00hod.                   Fotografování dětí /skupinová fotografie šk.r.2017/2018

6.6.           8,00 – 13,30hod.        Polodenní výlet „ Koněpruské jeskyně“

15.6.         9,30hod.                     Rozloučení se školáky a „Diskotéka Jiřího Helekala“

28.6.         dopoledne                  Divadelní představení „ O neposlušných telátkách“ a

                                                     zahradní „Párty“ k ukončení šk.roku v karnevalových

                                                     maskách

 

Nadstandardní aktivity  dle zájmu :

Plavání      –  každé úterý, odchod z MŠ  9,50hod.

Angličtina –  středa v době od 13,30 – 15,10hod. / 3.skupiny/ 

Flétna        -   úterý  v době 13,30  – 15,10hod.  /3.skupiny /

Lego           -  čtvrtek 14,20 – 15,15hod. 

 

Pozn: z provozních důvodů žádáme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte ve dnech 30.4. a 7.5. / dny před státními svátky/

 

Změna vyhrazena                                                                                              Řed.školy : Mgr.Eva Minksová

 

 

Akce     leden – duben 2018

 

  5.1.            9,00hod.        Návštěva služebny Městské policie Praha 3/ třída „Včeličky“/

 5. 1.         dopoledne       Tříkrálové dopoledne

10.1.          9,30 hod.         Koncert ZUŠ   

15.1.            9,15hod.        Divadelni představení „Veselé vaření“

16.2.          dopoledne       Karneval a Besídka Jiřího Helekala

27.3.  14,30-16,30hod.      „Velikonoční dílnička“ – malování vajíček s rodiči

  4.4.            9,15 hod.       Divadel. představení „Šel zahradník do zahrady“

  4.4.  14,00 – 17,00 hod.  Den otevřených dveří       

 

Nadstandardní aktivity  dle zájmu :

Plavání      –  každé úterý, odchod z MŠ  9,50hod.

Angličtina –  pondělí, středa v době od 13,30 – 15,10hod. / 3.skupiny/ 

Flétna        -   úterý  v době 13,30  – 15,10hod.  /3.skupiny /

Lego           -  čtvrtek 14,20 – 15,15hod. 

 

2.2. 2017                                           Pololetní prázdniny

5. – 9. 2. 2017                                    Jarní prázdniny

29. 3. 2017                                        Velikonoční prázdniny  

 

V termínech prázdnin :

  •  je provoz školy přizpůsoben počtu přítomných dětí / prosíme rodiče o včasné nahlášení nepřítomnosti dítěte/

  •  nadstandardní aktivity /kroužky/ se nekonají

  •  děti jsou automaticky omluveny z  povinné předškolní docházky 

    Změna vyhrazena                                                                                                                             Řed.školy : Mgr.Eva Minksová

 

 

 

 

 

 

Akce       září – prosinec 2017

 

12.9.        16.00hod.         Členská schůze rodičů /po ukončení třídní schůzky/

13.9.        11.00hod.         Divadel. představení  „ Karkulčina dobrodružství“

   4.10.           9.00hod.     Sportovní dopoledne

18.10. 9,15-11,00hod.      Naučno- zábavné představení „ V zdravém skřítkovi zdravý duch“

                     9,15hod.      1.skupina Motýlci a Berušky

                   10,15hod.      2.skupina/ Rybičky a Včeličky

   9.11.        17,00hod.      Martinská světýlka

 29.11.          9,15hod.      Divadel. představení  „ Zvířátka a loupežníci“  

                                          a Mikulášská nadílka

   1.12.        10.00hod       Společné rozsvícení vánočního stromečku

6.12.9,15hod  Divad.představení  „Putování za Ježíškem“ – pozor doplněno

 15.12.        15,45hod.      Divadelní představení „O veselém vánočním stromečku“

 18.12.      dopoledne       Vánoční nadílka v MŠ

 19.12.       odpoledne      Vánoční posezení s rodiči

 

Nadstandardní aktivity  dle zájmu :

Plavání      –  každé úterý, odchod z MŠ   9,50hod.

Angličtina –  pondělí, středa / dle počtu přihlášených dětí/ v době od 13,30 – 15,00hod.  

Flétna        -  úterý /dle počtu přihlášených dětí/ v  době od 13,30- 15,00hod. 

 

26.      –  27.10. 2017        Podzimní prázdniny -  omezený provoz /nutno nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte/

23.12.  -   2.01. 2017        Vánoční prázdniny   -  omezený provoz /nutno nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte,

                                                                                 při nízkém počtu přihlášených dětí uzavření školy /

 

V termínu prázdnin se nekonají nadstandardní aktivity.